Kas ir "E30 klubs"?

Post Reply
User avatar
Baibuks
Posts: 34
Joined: Fri May 04, 2018 12:59 pm

Sat Feb 23, 2019 10:21 am

BMW automašīnu īpašnieku Biedrība "E30 KLUBS" ir brīvprātīga, patstāvīga, neatkarīga, nevalstiska un nepolitiska biedrība. Biedrībai ir savs zīmogs, simbolika un norēķinu konts Bankā.
Biedrība (turpmāk tekstā - klubs) pirmo reizi oficiāli reģistrēta 2010.gada septembrī, kad 3 BMW entuziasti vienojās kopīgam mērķim. Kopš 2010.gadam ir darīts viss, lai popularizētu BMW markas automašīnas, veidotu labu priekšstatu par klubu un tā biedriem.
2019.gadā klubs ir oficiāli reģistrēts Eiropas BMW klubā (BMW Club Europe), kļūstot par vienu no 3 oficiāli reģistrētajiem klubiem Latvijā.

DARBĪBAS MĒRĶIS
Kluba darbības pamatmērķis ir popularizēt BMW markas automašīnas, kā arī saglabāt un restaurēt antīkas un BMW markas automašīnas, sniegt konsultācijas par ekspluatāciju un restaurāciju to īpašniekiem.

BIEDRU UZŅEMŠANA UN IZSLĒGŠANA
Par kluba biedru var kļūt fiziska (kas sasniegusi 18 gadu vecumu) vai juridiska persona, kura ir ieinteresēta kluba mērķu sasniegšanā un atbalsta kluba darbību neatkarīgi no tā, vai tai pieder vai nepieder BMW markas automašīna. Personai, kura vēlas iestāties klubā ir jāiesniedz Valdes apstiprināts iesniegums un jāveic biedra naudas maksājums.
Kluba biedriem ir tiesības jebkurā laikā izstāties no biedrības, par to rakstveidā paziņojot. Izstājoties biedru nauda un iestāšanās nauda netiek atmaksāta.
Izslēgt no kluba var biedru, kura rīcība ir pretrunā ar kluba mērķiem, statūtu prasībām un ētikas principiem.
Ar pilniem kluba noteikumiem jāiepazīstas iestāšanās brīdī.

VALDE
Valdes sastāvs tiks publicēts vēlāk.
You can't treat a car like a human being - a car needs love. (Walter Röhrl.)
Post Reply